หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
นายสมชาย สอนใส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลและปฐมวัย
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
1
2
3
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ เดิมเป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2516 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2539 จากสภาพตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ โดยมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 111/1 หมู่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 368 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,648 ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 29,054 ไร่
อาณาเขตที่ตั้ง ติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
ทิศตะวันออก
 
ติดต่อกับ
 
ภูเขาทุ่งลุยลาย และตำบลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
 
 

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 1,953 ครัวเรือน  

จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวน 7,987 คน  

ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 29 คน / ตร.กม.  
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น การทำนา ทำไร่ และทำสวน ซึ่งนิยมปลูกกันมากได้แก่ ข้าวโพด ข้าว พริก กระเทียม หอม ยาสูบ ผัก มะขามหวาน ฯลฯ ในฤดูแล้ง ก็จะไปทำงานรับจ้างที่กรุงเทพฯ
 
ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด
จำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บุ่งกกเรียง     752 181  
2   ห้วยใหญ่     751 226
  3   สะแกงาม     878 186  
4   โป่งหว้า     734 169
  5   น้ำเดื่อเหนือ     809 208  
6   น้ำเดื่อใต้     801 186
  7   ห้วยแหน     719 178  
8   ซำบอน     490 122
  9   ห้วยใหญ่ใต้     629 140  
10   ห้วยค้อ     551 132
  11   สะแกงามใต้     585 151  
12   ป่าสัก     288 74
  รวม     7,987 1,953
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-720-977
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ : 056-720-977 โทรสาร : 056-720-978
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 4,029,862 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10