หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายคำ-นายแผน) หมู่ที่ 11 บ้านสะแกงามใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำ คสล.คลองน้ำเดื่อ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสะอาด ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อเสื้อนักกีฬาพร้อมสกรีน,ค่าถ้วยกีฬาอุปกร์กีฬาและค่าถ้วยรางวัลตามการแข่งขันกีฬา อบต.ห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (ซอยป่าชุมชน) หมู่ที่ 4 บ้านโป่งหว้า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(ซอยผู้ช่วยทะ) หมู่ที่ 6 บ้านน้ำเดื่อใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(สายโป่งหว้า-กงกะยาง บริเวณข้ามเหมืองโป่งหว้า) หมู่ที่ 4 บ้านโป่งหว้า ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติราชการที่ 10 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]

  (1)