หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างรถรับ-ส่งเด็กอนุบาลและปฐมวัย สายที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]จ้างรถรับ-ส่งเด็กอนุบาลและปฐมวัย สายที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]จ้างรถรับ-ส่งเด็กอนุบาลและปฐมวัย สายที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]จ้างรถรับ-ส่งเด็กอนุบาลและปฐมวัย สายที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายคำ-นายแผน) หมู่ที่ 11 บ้านสะแกงามใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำ คสล.คลองน้ำเดื่อ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสะอาด ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อเสื้อนักกีฬาพร้อมสกรีน,ค่าถ้วยกีฬาอุปกร์กีฬาและค่าถ้วยรางวัลตามการแข่งขันกีฬา อบต.ห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (ซอยป่าชุมชน) หมู่ที่ 4 บ้านโป่งหว้า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2