หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
     


 
พช 0023.2/ว 612 แจ้งเลื่อนกำหนดการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 17 ก.ย. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว4494 การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย  [ 17 ก.ย. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว4493 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก  [ 17 ก.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 4492 ซักซ้อมการมอบอำนาจ เจ้าท่า ตาม พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ  [ 17 ก.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 611 การประชุมวซักซ้อมการให้บริการสาธารณะให้แก่ อปท.  [ 17 ก.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.4/ว 4505 การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่น offcial ชื่อ สคบ. -อปท. Offcial  [ 17 ก.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.4/ว 4486 มอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทน ตามพรบ.เทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 14  [ 17 ก.ย. 2562 ]   
 
พข 0023.3/ว 4477 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2562  [ 17 ก.ย. 2562 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 618
     
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ : 056-915-061 โทรสาร : 056-915-061
จำนวนผู้เข้าชม 2,012,784 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com