หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศขยายกรอบแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศมาตรฐานต่างๆ [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของอบต.ห้วยใหญ่(กองสวัสดิการสังคม) [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)