หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ12เดือน [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ6เดือน [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ สมัย4 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ สมัย 3ครั้ง2 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ สมัย3 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ สมัย2 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ สมัย1 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)