หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นายสมชาย สอนใส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลและปฐมวัย
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
1
2
3
 
 


แกะสลักไม้  
  
 
เริ่มนับ วันที่ 17 มี.ค. 2557
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวพ.ศ.2562 [ 23 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]